Disclaimer


Copyright
Alle op deze site gepubliceerde gegevens (teksten, foto's, illustraties, logo's, etc.) worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is u als gebruiker van de site niet toegestaan deze gegevens, geheel noch gedeeltelijk, op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en/of delen zonder schriftelijke toestemming van GP Media.

Privacy
Persoonlijke gegevens van onze bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
GP Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de op de site verstrekte informatie in welke vorm ook, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

GP Media 2014, wijzigingen voorbehouden.

Neem een abonnement.

RTL GP Magazine wil je nooit missen en voor altijd bewaren. Neem nu een abonnement en je ontvangt niet alleen zes keer per jaar het beste Nederlandstalige racemagazine, maar ook (gratis) een mooi welkomstgeschenk.

Klik hier voor meer informatie.

rtlgp magazinesedit

Bezoek onze web store.

Retro racing T-shirts, prachtige posters, de beste racefilms op DVD, het unieke boek ‘Grand Prix Zandvoort’ of eerder verschenen RTL GP Magazines - je kunt het allemaal bestellen en thuis laten bezorgen in onze web store.

Klik hier voor meer informatie.

rtlgp store